KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca            Alicja Mieliwodzka

Członek                         Andrzej Dobrzycki

Członek                        Jadwiga Puszakowska