STATUT

Przepiękne prezentacje uczestników upewniły nas, że zorganizowanie tego przeglądu było słuszną decyzją i koniecznie musimy to powtarzać co roku.