• Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Objeździe
  Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Objeździe
 • Kościół w Rowach
  Kościół w Rowach
 • Kościół w Objeździe dawniej
  Kościół w Objeździe dawniej
 • Kościół w Objeździe dziś
  Kościół w Objeździe dziś
 • Plaża w Rowach
  Plaża w Rowach

DZIEŁO KOLPINGA

Bł. ks. Adolph Kolping (8.12.1813 - 4.12.1865) – katolicki ksiądz, założyciel międzynarodowej wspólnoty katolickiej zwanej dziś Dziełem Kolpinga.


Dzieło Kolpinga to międzynarodowa wspólnota katolików propagująca ideę „pomocy dla samopomocy”, czyli pomocy wyzwalającej inicjatywę, która motywuje do działania.

Dzieło Kolpinga jest zorganizowaną wspólnotą katolicką, zrzeszającą lokalne stowarzyszenia zwane Rodzinami Kolpinga. Nadrzędnym celem Dzieła Kolpinga jest wyrobienie w każdym umiejętności kształtowania swojego życia w sposób godny oraz odpowiedzialny.

Dzieło Kolpinga prowadzi szeroką działalność na rzecz lokalnych środowisk, a w szczególności osób najbardziej potrzebujących wsparcia.