O NAS

 Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Objeździe

14.12.2016 r. odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Objeździe, na które przybył ks. Zenon Myszk Prezes Dzieła Kolpinga w Łebie.

Podczas spotkania ks. Zenon Myszk oraz nasz proboszcz ks. Mariusz Drogosz zapoznali zebranych z życiorysem i dziełem Błogosławionego księdza Adolfa Kolpinga, a także przedstawili potrzebę zakładania Stowarzyszeń Rodziny Kolpinga.

Na spotkaniu przyjęto statut oraz wybrano pierwszy zarząd organizacji, która za zadanie przyjęła ożywienie życia religijnego wspólnoty parafialnej, jak również aktywację bezinteresownej pomocy w różnych dziedzinach najbardziej potrzebującym.


Chociaż zasadniczy cel Stowarzyszenia ma charakter formacyjny jego najistotniejsza działalność skupia się przede wszystkim na rozwiązywaniu problemów społecznych oraz na kształtowaniu zdrowego ducha religijnego i obywatelskiego wśród członków Stowarzyszenia aby stawali się przekonanymi katolikami, dobrymi obywatelami oraz oddanymi członkami swoich rodzin i wspólnoty parafialnej.