Bezpieczne społeczeństwo w czasie epidemii.

   Rodzina Kolpinga w Objeździe przystąpiła do akcji "Bezpieczne społeczeństwo w dobie pandemii" finansowanej przez Polską Fundację Narodową i otrzymała 1100 przyłbic wielokrotnego użytku wykonanych z tworzywa PET. 

   W imieniu Rodziny Kolpinga Proboszcz Parafii część przyłpic przekazał Domom Pomocy Społecznej w Machowinie, Machowinku oraz Lubuczewie. Pozostale przyłpice rozdane zostały mieszkańcom Parafii.